Skip to content

Te : woonhuis Dalkruid 8 3892 AP Zeewolde

Beschikbaar

Bezichtiging plannen

  1. Home>
  2. Woningen>
  3. Zeewolde Dalkruid 8

Geschakelde 2 onder 1 kap woning

Indicatieve indeling:
Begane grond:
Entree, hal, toilet, woonkamer, keuken

1e verdieping:
Overloop, badkamer, 2 slaapkamers

2e verdieping
Zolder met witgoedaansluiting

Disclaimer:
De woning is door de makelaar niet inpandig opgenomen.
De in de aanmelding genoemde afmetingen, indeling en onderhoud van de woning zijn derhalve indicatief. De makelaar is niet aansprakelijk voor afwijkingen ten aanzien van de werkelijke maatvoeringen/situatie.

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 10 februari 2021 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3892 AP Zeewolde,
Dalkruid 8, kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie A, nummer 1960 ter grootte van twee
are en elf centiare (2 a 11 ca).

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven
entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het
uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers
bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod
te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of
de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen
woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de
veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 januari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts
zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te
overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient
door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een
waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10%
van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 maart 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij
Pascal Tjon Sien Kie.

  • 149 m2
  • 211 m2
  • 2

Kenmerken Dalkruid 8

Overdracht

AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte211 m2
Woonoppervlakte149 m2
Inhoud500 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1989
Dak typeZadeldak

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers3
Aantal slaapkamers2
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging Dalkruid 8

Vergelijkbaar woningaanbod