Skip to content

Te : woonhuis De Greente 72 8255 CR Swifterbant

Beschikbaar

Bezichtiging plannen

  1. Home>
  2. Woningen>
  3. Swifterbant De Greente 72

Begane grond:
Entree/meterkast/toilet/woonkamer/dichte keuken met keuken met apparatuur/berging.

Eerste verdieping:
Overloop met inbouwkasten/3 slaapkamers/volledig betegelde badkamer met douche, zwevend toilet en wastafelmeubel

Tweede verdieping:
Vlizotrap naar bergzolder

Bezichtigingen in overleg

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 17 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl)

Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.

(a) de hoekwoning met (onder)grond, erf, tuin en verder aanbehoren, staande en gelegen aan de De
Greente 72 te 8255 CR Swifterbant, gemeente Dronten, kadastraal bekend gemeente Dronten,
sectie G nummer 186, groot driehonderdvijfentwintig vierkante meter (325 m2) (het
“Registergoed A”);
(b) een perceel grond gelegen nabij de De Greente 72 te 8255 CR Swifterbant, gemeente Dronten,
kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie G nummer 2330, groot eenhonderdzesentwintig
vierkante meter (126 m2) (het “Registergoed B”);

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven
entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het
uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele
ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid
tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Indien koper afneemt in tweeduizend eenentwintig en de Wet op de belastingen van rechtsverkeer
alsdan is gewijzigd terzake de verschuldigde tarieven en de koper zich op het standpunt stelt dat het
verlaagde tarief als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van
toepassing is en/of een beroep wenst te doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevolge het
bepaalde in artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, dient koper terstond na gunning,
doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een met stukken en bescheiden
onderbouwde verklaring aan de veilingnotaris te verstrekken waaruit het voorgenomen gebruik van het
Registergoed blijkt en – indien en voor zover van toepassing – dat aan de voorwaarden voor de
toepassing van de vrijstelling wordt voldaan.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit
onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september
tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968
buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de veilingnotaris
te zijn geleverd.

Met het doen van een bieding stemt de koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale
behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 december 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts
zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen,
waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste
bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van €5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 januari 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris F. Stroucken
Dossierbehandelaar B. de Groot

  • 95 m2
  • 451 m2
  • 3

Kenmerken De Greente 72

Overdracht

AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte451 m2
Woonoppervlakte95 m2
Inhoud350 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1965
Dak typeZadeldak

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers4
Aantal slaapkamers3
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging De Greente 72

Marktcijfers van Dronten

Gemiddelde verkoopprijs in Dronten

Landelijk gemiddelde: € 284.108,-

Gemiddelde vraagprijs in Dronten

Landelijk gemiddelde: € 306.808,-

Gemiddelde verkooptijd in Dronten

Landelijk gemiddelde: 24

Gemiddeld aangeboden in Dronten

Landelijk gemiddelde: 5824

Gemiddeld aantal verkocht in Dronten

Landelijk gemiddelde: 8759

Gemiddelde prijs/m2 in Dronten

Landelijk gemiddelde: 2.508

Vergelijkbaar woningaanbod