Skip to content

Te : woonhuis Jol 33 41 8243 HX Lelystad

Beschikbaar

Bezichtiging plannen

  1. Home>
  2. Woningen>
  3. Lelystad Jol 33 41

Begane grond:
Hal, kantoor (v/h garage), zwevend toilet, meterkast, natte ruimte met WMA en WDA, half open woonkeuken, aansluitende woonkamer en aangebouwde serre.

Eerste verdieping:
Overloop met vide, 3 slaapkamers, badkamer o.a. voorzien van: inloopdouche, 2 wastafels met onderbouw en een separaat toilet.

Tweede verdieping:
Vaste trap, slaapkamer en kast met cv combi ketel (Vaillant) en mechanische ventilatie.

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 21 januari 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl)

Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.

het vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin en verder toebehoren, staande en gelegen te 8243
HX Lelystad, Jol 33 41, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie N nummer 2636, groot
vijfhonderd negenenzeventig vierkante meter (579 m2)

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank ingediend.
Op verzoek van de executant is voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten
alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van
een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor
rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er
vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 6 januari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts
zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen,
waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste
bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 februari 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris F. Stroucken
Dossierbehandelaar B. de Groot

  • 165 m2
  • 579 m2
  • 4

Kenmerken Jol 33 41

Overdracht

AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte579 m2
Woonoppervlakte165 m2
Inhoud570 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar2008
Dak typePlat dak

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers5
Aantal slaapkamers4
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging Jol 33 41

Marktcijfers van Lelystad

Gemiddelde verkoopprijs in Lelystad

Landelijk gemiddelde: € 284.108,-

Gemiddelde vraagprijs in Lelystad

Landelijk gemiddelde: € 306.808,-

Gemiddelde verkooptijd in Lelystad

Landelijk gemiddelde: 24

Gemiddeld aangeboden in Lelystad

Landelijk gemiddelde: 5824

Gemiddeld aantal verkocht in Lelystad

Landelijk gemiddelde: 8759

Gemiddelde prijs/m2 in Lelystad

Landelijk gemiddelde: 2.508