Ga naar inhoud

Te : woonhuis Griend 22 38 8225 RV Lelystad

Voerman Garantiemakelaars
Neem contact met mij op

Verkocht

Executieveiling van Griend 22-38 te Lelystad, d.d. 19 september 2023 ten overstaan van notariskantoor Rox Legal

Bezichtigingen;
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Indeling:

BG: Hal, meterkast. toilet, keuken en woonkamer
1e: Overloop, 3 slaapkamer en badkamer
2e: Zolder

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

op 19 september 2023 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur, in de veilingzaal van het Hotel
Congrescentrum Papendal aan de Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijke bekend te 8225 RV Lelystad,
Griend 22 38, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie O, nummer 976 ter grootte van twee
are en vier centiare (2 a 4 ca),

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers
bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het
bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst
of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van
rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt
als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van
de veiling wordt steeds het tarief van 10,4% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten;
– de eventuele achterstallige erfpachtcanon;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
08-08-2023

Tot en met 4 september 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore
van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te
legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan)
binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een
bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van €
9.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 30 oktober 2023.

Info: www.openbareverkoop.nl

RoX Legal B.V., Coolsingel 104, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in
behandeling bij Demi Hansum.

  • 113 m2
  • 204 m2
  • 3

Kenmerken Griend 22 38

Overdracht

AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte204 m2
Woonoppervlakte113 m2
Inhoud292 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1982

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers4
Aantal slaapkamers3
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging Griend 22 38

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

76.937

Leeftijd

in percentages van totaal

Huishoudsamenstelling

in percentages van totaal

35%

20% NL

28%

20% NL

37%

20% NL