Skip to content

Te : woonhuis Beekenkampweg 21 8085 BR Doornspijk

Voerman Garantiemakelaars
Neem contact met mij op

Verkocht

  1. Home>
  2. Woningen>
  3. Doornspijk Beekenkampweg 21

Indicatieve indeling:

Begane grond:
Entree, meterkast, toilet, woonkamer, keuken

1e verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, badkamer

2e verdieping:
Zolder

Disclaimer:
De woning is door de makelaar niet inpandig opgenomen in verband met de huidige Covid-19 maatregelen.
De in de aanmelding genoemde afmetingen, indeling en onderhoud van de woning zijn derhalve indicatief. De makelaar is niet aansprakelijk voor afwijkingen ten aanzien van de werkelijke maatvoeringen/situatie.

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 21 januari 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl)

Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.

de twee-onder-één-kap-woning met garage, tuin, (onder)grond en verder toebehoren, staande en
gelegen te 8085 BR Doornspijk, Beekenkampweg 21, kadastraal bekend gemeente Doornspijk,
sectie D nummer 4275, groot tweehonderd negenendertig vierkante meter (239 m²) (het
“Registergoed”),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk
Wetboek.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven
entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het
uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele
ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid
tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 6 januari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts
zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen,
waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste
bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 februari 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris F. Stroucken
Dossierbehandelaar E.C. Ruiter-Overbeeke

  • 95 m2
  • 239 m2
  • 4

Kenmerken Beekenkampweg 21

Overdracht

AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte239 m2
Woonoppervlakte95 m2
Inhoud348 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1991
Dak typeZadeldak
IsolatievormenDakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers5
Aantal slaapkamers4
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging Beekenkampweg 21

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

23.026